Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/28/Aktualnosci_i_informacje/

http://bip.kolno-gmina.pl/110/Ochrona_Srodowiska_i_Gospodarka_Odpadami/