Podczas obrad XXXII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie, podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
  2. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kolno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Gminy Kolno Pani Krystyny Krasuskiej przedstawione zostały również informacje o działaniach i osiągnięciach stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kolno, które otrzymały dotację w ramach działalności pożytku publicznego. Informacje zostały zaprezentowane przez :

- Panią Alicję Grzywaczyk – członka Stowarzyszenia „Moje Miejsce Kolno”;

- Pana Dariusza Jaskulskiego – V-ce Prezesa ds. sportowych Ludowego Klubu Kolarskiego „Warmia” Biskupiec;

- Pana Tomasza Gach – Prezesa Stowarzyszenie Rozwoju Lutr;

- Pana Marka Szczawińskiego – Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „BKS Warmianka Bęsia”.

Dziękujemy przybyłym Gościom