W związku z rozpoczętymi naborami wniosków o powierzenie grantu na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” w ramach przedsięwzięcia:

2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

2.1.2 Działania informacyjno-promocyjne

3.1.1 Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

 

Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://poludniowawarmia.pl/post/75_zapraszamy_na_spotkania_informacyjno_szkoleniowe