Więcej informacji pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno:

http://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/2/5/Stanowisko_urzednicze_ds__kadr/#