Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl

w zakładcde Współpraca z organizacjami pozarządowymi.