Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/28/Aktualnosci_i_informacje/