W związku z działaniami Animatora w Bęsi przy Centrum Kultury, w dniu 7 listopada  zawiązała się grupa "Aktywni Seniorzy w Bęsi ". W zebraniu organizacyjnym uczestniczyło 9 mieszkanek sołectwa, wybrano Liderkę grupy Panią Henrykę Scierzyńską, omówiono tematy warsztatów oraz spotkań, którymi grupa jest zainteresowana. Wachlarz zainteresowań, które grupa chciałaby realizować, jest dość szeroki . Panie chciałyby stworzyć cykliczne spotkania kulinarne w celu przekazywania umiejętności kulinarnych z pokolenia na pokolenie, pragną podzielić się swoimi umiejętnościami z młodszymi mieszkańcami Bęsi tj. śpiew, robótki ręczne, prace plastyczne, przekazać zamiłowanie do przyrody do pielęgnacji ogródka przydomowego. Wystosowano pismo do Zarządcy GOK Kolno z prośbą o zakup butli gazowej, niezbędnej do przeprowadzania warsztatów kulinarnych. Ustalono  częstotliwość spotkań  na raz w tygodniu, w czwartki. Następne spotkanie odbędzie się w dniu 16.11 o godz 16:30 pt. "Jesień na talerzu". W grupie widać niewykorzystane moce, które rwą się do przekazania w świat. :)

 

Pozdrawiam

Beata Jakubiak

1

2

3

4

5