W dniu 10 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego.

Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego
1) Państwo Stanisława i Czesław Pizoń
Jubilaci obchodzący 60-lecie pożycia małżeńskiego
1) Państwo Rozalia i Marian Celej
2) Państwo Mirosława i Kazimierz Rutkowscy
Zaproszone Pary wraz z Rodzinami przywitała Pani Katarzyna Markowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kolnie.
Para obchodząca Złote Gody tj. 50-lecie pożycia małżeńskiego odznaczona została medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.
Pary obchodzące Diamentowe Gody tj. 60-lecie pożycia małżeńskiego Wójt Gminy Kolno Pan Henryk Duda wyróżnił statuetką „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie".
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Kolno. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe upominki, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.
Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień.
Wszystkim Czcigodnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje
i życzenia długich lat życia w zdrowiu, miłości, dostatku oraz kolejnych rocznic. Niech łączące Was uczucie dodaje Wam sił i wytrwałości na dalsze wspólne lata.