W dniu 27.10.2017 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Kolno.

 

Podczas obrad XXIX sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 27 pażdziernika 2017 roku o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

  1.  Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026.
  2. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Kolno na 2017 rok.
  3. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  4. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kolnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kolnie.
  5. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kolno.
  6. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
  7. Uchwała Rady Gminy Kolnow sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r."