Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/44/Informacje_o_sesjach/#