Dziś 29.09.2017 r. w Gminie Kolno obchodziliśmy Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to największy projekt społeczny i edukacyjny poświęcony zabytkom oraz dziedzictwu kultury, realizowany w Europie od 1985 r.

Europejskie Dni Dziedzictwa w naszej Gminie zostały oficjalnie otwarte o godzinie 8:00 w Szkole Filialnej w Bęsi przez Wójta Gminy Kolno Pana Henryka Dudę, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie Panią Ewę Dutkę, Kierownik Szkoły Filialnej w Bęsi Panią Janinę Zielińską oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Kolno Pana Stefana Bigusa, który poprowadził też później prelekcję pt. „Śladem Historii”. Uczniowie uroczyście odśpiewali Hymn Warmiński, po czym wspólnie udali się na cmentarzysko kurhanowe do Samławek.

Uczniowie oraz Mieszkańcy Gminy Kolno mieli okazję również zapoznać się z historią Kościoła pw. Św. Anny i Trzech Króli w Kolnie. Prelekcję poprowadził dr Antoni Soduła – autor wielu ciekawych publikacji i Mieszkaniec naszej Gminy. Dodatkowo w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie można było usłyszeć prelekcję dotyczącą Szlaku Jakubowego, prowadzącego przez teren naszej Gminy z terenów Litwy aż do Santiago de Campostella w Hiszpanii. Ciekawą prelekcję na ten temat poprowadził Prezes Bractwa Św. Jakuba Pan Józef Banaszuk z Kętrzyna.

Dziękujemy Wszystkim za włączenie się w przygotowanie Europejskich Dni Dziedzictwa w Gminie Kolno.