Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/113/Ochrona_Srodowiska/