Wczoraj 16 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Kolno Pan Henryk Duda podpisał umowę                               z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usługowym „JANBAR” z Lidzbarka Warmińskiego, reprezentowanym przez współwłaścicieli: Pana Waldemara Baran i Pana Mirosława Jankowskiego na „ Poprawę gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kolno poprzez budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej – obręby Kolno i Kabiny”. Koszt wykonania tego zadania to 1 174 203,58 zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2017 r.

 

IMG 9003 08 17 2017

IMG 9018 08 17 2017

IMG 9019 08 17 2017

IMG 9022 08 17 2017