Kolejne fundusze trafią do Gminy Kolno. Wczoraj 19 lipca 2017r. Wójt Gminy Kolno Pan Henryk Duda podpisał umowę z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Panem Grzegorzem Kierozalskim na „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, położonych na działkach nr: 164, 220 i 221 w miejscowości Bęsia gm. Kolno, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR" i udzielenie Gminie Kolno bezzwrotnej pomocy finansowej do 100% kosztów bezpośrednich przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do kwoty 492.798,13 zł.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

1

2