06.07.2017r. w Kolnie odbyło się spotkanie integracyjne dla członków KLUBU SENIORA GMINY KOLNO. W spotkaniu brało udział 18 osób. Podczas integracji został wybrany komitet reprezentujący Klub, jak również został ustalony program i wstępny przebieg kolejnych spotkań.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kolno w wieku 50+ na kolejne spotkanie 03.08.2017r. w GOK-u w Kolnie.

Z poważaniem

Justyna Niedzielska
Zarządca Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie

1