Przebudowa chodnika w miejscowości Kolno

więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://psd.olsztyn.pl/html/odbierz.php?Wynik=207