Wójt Gminy Kolno Henryk Duda oraz Prezes OSP Lutry Tomasz Milewicz zapraszają na uroczyste otwarcie Remizy strażackiej w Lutrach, które odbędzie się dnia 2 lipca 2017 r. o godz. 12.30

1