Podczas obrad XXVII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie  podjęto następujące uchwały oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania:

12