Wójt Gminy Kolno podpisał dziś umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Podniesienie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutrach poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczego wyposażenie-uzbrojenie osobiste strażaka” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie, w wysokości 4 000 zł. Całkowity koszt zakupu wyniesie 5 925 zł. W ramach zadania przewiduje się zakup specjalistycznego obuwia strażackiego - buty strażackie gumowe typu Strażak-1 Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych: PN-EN 15090:2008 typ F2I, PN-EN 50321.

Buty są: odporne na przebicie prądem o napięciu do 1 kV, cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne, podeszwy odporne na działanie podwyższonych temperatur, podnoski stalowe odporne na uderzenie z energią do 200 J, wkładki stalowe odporne na przebicie z siłą do 1100 N, podeszwy odporne na działanie olejów, absorbcja energii w części piętowej powyżej 20 J, podeszwy z urzeźbieniem zabezpieczającym przed poślizgnięciem, wyjmowane wkłady ocieplające z włókniny wełnianej.

Mamy nadzieję, że dzięki temu wyposażeniu praca naszych Strażaków będzie bezpieczniejsza.