Wczoraj 12.06.2017r. Wójt Gminy Kolno Henryk Duda wraz ze Skarbnik Gminy Iwoną Brzuśkiewicz podpisali umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwię Jaskulską na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny". Gmina Kolno uplasowała się na 4 miejscu spośród 111 podmiotów z całego województwa które ubiegały się o dofinansowanie. Ostatecznie umowy podpisało 21 podmiotów. Pozyskane wsparcie wynosi 1,5 mln zł, natomiast wartość całej inwestycji to około 2,9 mln zł.

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5492.htm

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/files/0/5488/Uchwala%20lista%20operacji%20informujaca%20o%20kolejnosci%20przyslugiwania%20pomocy_2017_wod-kan.pdf

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/files/0/5488/Wod-Kan%20-%20lista%202017.pdf

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5488.htm