Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju SA realizuje projekt pn "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie" którego celem jest kompleksowe wsparcie i rozwój przedsiębiorstw społecznych (stowarzyszeń i fundacji prowadzących bądź zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą) na terenie powiatów:Lidzbarskiego, Bartoszyckiego, Mrągowskiego, Kętrzyńskiego, Olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyna.

W związku z realizowanymi zadaniami, oferujemy różne rodzaje form wsparcia, w tym między innymi wsparcie finansowe, w postaci bezzwrotnych dotacji w wysokości do 24 000 zł na osobę oraz wsparcia pomostowego w wysokości do 1850 zł miesięcznie na nowo zatrudnianą Osobę w Państwa podmiocie.

Środki mogą być przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do wyposażenia nowotworzonego stanowiska pracy a wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów zatrudnienia nowego pracownika oraz przez pierwsze 3 miesiące na wypłatę wynagrodzeń.

 

W przypadku zainteresowania szczegółami, zachęcam do kontaktu i zorganizowania spotkania, podczas którego z chęcią przekaże Państwu wszelkie istotne warunki udziału w naszym projekcie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zachęcam do kontaktu.

Z poważaniem

Mateusz Dobkowski
Kierownik Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej 
WAMA-COOP
 
10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23 
tel./fax. 89 526 43 66 kom. 509 395 175
m.dobkowski@wamacoop.pl 
www.wamacoop.pl