slider FIO

To program małych grantów od 1,5 do 5 tys. zł. Jest 82 tys. zł dla młodych organizacji oraz ponad 192 tys. zł dla grup nieformalnych i samopomocowych z terenu całego województwa.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 27 marca 2017 – 20 kwietnia 2017

Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).


Wszystko jasno i konkretnie opisane tutaj:
http://warmiamazurylokalnie.pl/