slider

W związku ze wzmożonym, w bieżącym okresie, problemem wypalania na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego traw i nieużytków oraz organizowaną kampanią informacyjną Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „STOP pożarom traw”, zwracam się z uprzejmą prośbą  o umieszczenie poniższej informacji na stronie Internetowej oraz lokalnych tablicach informacyjnych urzędów, czy w nadzorowanych placówkach publicznych:

Wypalanie traw niesie za sobą wiele zagrożeń ekologicznych. Jest najczęstszą przyczyną pożarów lasów, podczas których giną chronione gatunki roślin, owady, zwierzęta, ptaki. Wyjaławia się gleba. Do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki i innych trujących związków. Ilość dwutlenku węgla uwolniona do atmosfery z 1 ha pożaru trawy, może być zrównoważona lasem o powierzchni 20 ha.

Choć to tania metoda pozbycia się chwastów i zeszłorocznych pozostałości roślinnych, może nas bardzo wiele kosztować i być bezpośrednią przyczyną zagrożenia ludzi, inwentarza i zabudowań mieszkalnych a także wtórnych pożarów, lasów czy torfu. Powstające silne zadymienie może powodować wypadki komunikacyjne. 

 

Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://www.straz.olsztyn.pl/index.php/aktualnosci/item/309-stop-pozarom-traw